• pagebanner

कारखाना भ्रमण

01

सामग्री चयन

02

कच्चा पद्दार्थ

03

स्पिनिंग

04

बुनाई

05

प्रिन्टि AND र डाइइING

06

काट्नुहोस्

07

सिलाई

08

प्रिन्ट गर्दै

09

परिष्कृत उत्पादन

10

निरीक्षण र प्याकेजिंग

11

ढुवानी गरियो